TIA

Še eno spletišče WordPress

Solarni paneli in njihova sestava

Solarni paneli so precej popularni in so povezani s sončno energijo. Gre za posebne mreže celic iz materiala, ki lahko prevaja sevanje sonca v električni tok. Na takšen način pa lahko ljudje v svoj prid porabljamo presežek sončne energije. Ta se torej ravno s pomočjo sončnih ali solarnih panelov pretvarja v električni tok.

Glede na omenjeno govorimo o energiji 21. stoletja, ki pa se je pričela razvijati oziroma je bila odkrita že mnogo prej, in sicer v 19. stoletju. Nekoliko bolj se je pričela razvijati v 20. stoletju. Lahko torej rečemo, da so solarni paneli tako imenovano fotovoltaični sistemi, za katere je značilno, da morajo za svoje optimalno delovanje kar najdlje časa biti obrnjeni proti soncu. Najpogosteje so sončni paneli nameščeni oziroma vgrajeni na strehe stavb, lahko tudi na steno ali pa kar na samo zemljo.

 

Panel je sestavljen iz več celic na plošči

Osnovne enote transformacije so sončne celice. Te merijo približno 10 kvadratnih centimetrov. Solarni panel je sestavljen iz več omenjenih celic na plošči. Slednja pa je prekrita s prav posebno plastiko. Gre namreč za vrsto polietilena, ki ga sestavlja več spojin ter predstavlja izjemno pomemben faktor v fotovoltaični industriji. Zdrži namreč ekstremne temperature, poleg tega prepušča še svetlobo. Velika prednost je tudi to, da ne prepušča UV žarkov, ki so na sploh škodljivi za kožo ter oči.

Znano je, da so solarni paneli sestavljeni iz okvirno 60 celic, kljub temu pa se seveda ta velikost od proizvajalca do proizvajalca razlikuje. Debeli so približno štiri centimetre. Sončne fotone v električno energijo pa sončne celice pretvarjajo tako, da ob stiku fotona s celico prodrejo v samo notranjost ter na takšen način izbijejo elektron v celici. Slednji se pričnejo gibati, to pa povzroča električni tok.

Solarni paneli in njihova sestava

 

Velika investicija vložka v nakup sončnih celic

Povsem jasno je, da je vložek v nakup sončnih celic precej visoka investicija, a obenem velja za zelo vzdržljivo. Kasnejši obratovalni stroški so precej nižji od prejšnje položnice za elektriko, kljub temu pa je sama poraba približno enaka.

Solarni paneli in njihova sestava
Pomakni se na vrh